1.) Julia Semmler und Jona Wollner

Schon als Keind is här mit freeme Heed in de School remgespronge,
Hitt hott här mit de Julia dee rechtich Kermesefrau gefonge.

Uis Molmedurf hott här see nach Moarbich gelockt,
Doch de Schlitzer hott ihr bis jetzt noch net geschmockt.

De Jona hott sich fier Freud ieberschloarn,
Doss här deff des Joar zährn de Woarn.