7.) Linda Brenzel und Jan-Martin Fröhlich

Fellingersch un Frehlichs zwo alterwürdige Noome
Dee Keng stenn hee un donn sich uff de Kermses net schoone

Dee ei dott dee Schrei doss dee Fenster zersprenge
De anner dott im hengerschte Looch noch ä Schnoapsfläsche fenge

Beim modeln, bee Klum und Schiffer dott see sich quäle
Zum Training deff doa Jans Fleischworscht net fehle