14.) Lorena Höhl und Fabian Fröhlig

Dos Pärche ess einfach net uisenanner zo brenge
Seit em Fabi sim erschte Joar donn dee em de Baum remsprenge

Dee Lorena hält näbebei noch zarte Bande zu de Kermes – Reserviste
Drem setzt se jetzt dehei au noch uff urolle Schlitzerkiste

De Fabi moacht dee Kermes sogar international bekannt
Durch New York ess här met dem Kermesehoot gerannt