8.) Linda Brenzel und Jan-Martin Fröhlich

Gottlob, onser Kermes moss känn Honger mee lied
Denn des Kehlhuis von Juniorchef es joa net wiet.

Här sälber dott neierdings uiswärts schloffe
Drem donn mern vier de Prob ball viermoa ooroffe

On de Kermesfeiern dott dee Linda des Publikum gern quäl‘
See sprengt uff die Bühn‘ un dott dee luideste Brähl